Меѓународна соработка и европски фондови

Зачувување на духовните светилишта - одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил

interreg ipa

 
 
 
 
СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Назив на проектот: „Зачувување на духовните светилишта - одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил“, со референтен број CB006.2.21.143
Договор бр.: РД-02-29-163/12.07.2019
Проектот е ко-финансиран од Европската Унија и од националните фондови на земјите учеснички во Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020 (CCI No. 2014TC16I5CB006).
Целата содржина може да ја видите на следниов линк
 

Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот

interreg ipa

 

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Назив на проектот: „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот“, со референтен број CB006.2.12.132

Договор бр.: РД-02-29-161/12.07.2019

Проектот е ко-финансиран од Европската Унија и од националните фондови на земјите учеснички во Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020 (CCI No. 2014TC16I5CB006).

Целата содржина може да ја видите на следниов линк

 

Меѓународна соработка и европски фондови

Одделението за меѓународна соработка и европски фондови претставува посебна организациона единица во рамките на секторот за Локален економски развој и заштита на животната средина, во состав на Општина Струмица.

Одделенето за меѓународна соработка и европски фондови e одговорно за  координирање на меѓународна соработка на Општина Струмица преку воспоставување на односи за соработка и комуникација како со претставници и организации од соседните земји, така и пошироко.

Основниот фокус на одделението всушност е обезбедување на проекти кои се финансирани во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) и други донатори, како и следење и обезбедување на друга странска помош.

Во тој контекст, одделението за меѓународна соработка и европски фондови е формирано за следење на програми на Европската Унија и други странски донатори, изготвување и спроведување на договори за билатерална, регионална и меѓународна соработка, меморандуми за соработка, продлабочување на соработката со збратимени општини, како и подготовка на сите останати меѓународни документи и комуникација на меѓународен план.

 

Листа на реализирани проекти од страна на Одделение за Меѓународна соработка и европски фондови

 

Бр.

 

Наслов на проектот

Програма

Буџет

Период на реализација

 

1.

„Ефикасно користење на соларна енергија за подобра иднина - SP Future“/

Реф. Број - 2007CB161PO07-2011-2-94

ИПА Програма за Прекугранична соработка Р. Македонија - Р. Бугарија

(II Компонента)

189,974.00 Евра

2012 - 2014

 

 

2.

„Заштита и промоција на природното и културното наследство во прекуграничниот регион на Општина Струмица и Општина Кукуш  - Наследство” - CRIS No: IPA/2009/DN021101/CN 307-608

ИПА Програма за Прекугранична соработка Р. Македонија - Р. Грција

(II Компонента)

324,659.50 Евра

2012 - 2015

 

3.

„Развој на Алтернативни форми на туризам - Податоци за Туризам“ /

CRIS No: IPA/2009/DN021101/CN 307-693

ИПА Програма за Прекугранична соработка Р. Македонија - Р. Грција

(II Компонента)

134,160.00 Евра

2012 - 2014

4.

“Набавка на товарно возило за превоз на храна во пет детски градинки и народна кујна”

Програма за мали проекти на Германската Амбасада

Вкупен буџет на проектот: 14.240 евра.

Донација од Германска Амбасада:  8.000 евра.

Буџет на општина Струмица: 3.000 евра.

Буџет на ЈОУГД “Детска Радост”: 3.240 евра.

07.10.2014 - 28.11.2014

5.

 

„Создавање на поволно деловно опкружување за економска одржливост на прекуграничниот регион Струмица - Кичево - Кукуш“ - Бизнис Мрежа С-К-К; IPA/2010/DN023657/CN2016/375-951

ИПА Програма за Прекугранична соработка Р. Македонија - Р. Грција

(II Компонента)

237,250.50 Евра

2016 - 2017

6.

„Еко-градинки за одржлива иднина“ / Референтен број - CB006.1.11.079

*Корисник на проектот е ЈОУДГ „Детска Радост“ - Струмица, а имплементатор е општина Струмица.

Интеррег-ИПА Програма за Прекугранична соработка Р. Македонија - Р. Бугарија 2014-2020

198,972.21 Евра

2016 - 2018

7.

„Специјално патничко возило за сите ранливи групи во Општина Струмица”

Среднорочна програма за развој и хуманитарна помош 2016-2019 на Влада на Република Бугарија

(Донација од Амбасада на Република Бугарија во Република Македонија)

35.790,43 евра

2017 – 2018

8.

„Промоција на туризмот и културата“ - ToCulter / Референтен број - CN1-CO1.3-SCO22

Интеррег-ИПА Програма за Прекугранична соработка Р. С. Македонија - Р. Грција 2014-2020

165,999.98 Евра

2018 - 2019

9.

„Повеќенаменски социјален центар во Општина Струмица“

Среднорочна програма за развој и хуманитарна помош 2016-2019 на Влада на Република Бугарија

(Донација од Амбасада на Република Бугарија во Република Македонија)

138.048,80 евра

2017 - 2019

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544