MDW - Проект за успешна децентрализација - Фонд за добро Општинско управување Набавка на возило за собирање на смет

Општина Струмица аплицираше на овој повик од USAID со проект за набавка на автосмеќар со цел подобрување на техничката опременост на ЈП Комуналец.

Возилото Мercedes Benz, e донирано од Американската амбасада во рамките на Проектот за успешна децентрализација -  Фонд за добро општинско управување и е со вредност 63.140,00 $.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544