Одговорност преку транспарентност

Проектни партнери: USAID, INTERNEWS, Општина Струмица

Општина Струмица од страна на донаторот USAID беше селектирана како една од 10-те пилот општини во кои ќе се спроведува овој проект.

Опис на проектот:
Изработка и имплементација на софтверска апликација наречена Одговорност преку транспарентност. Софтверската апликација ќе обезбеди:

- Едноставен и модерен канал за комуникација на граѓаните со советниците и општинската администрација.
- Подобрена размена на информации за одржаните дискусии и донесените одлуки од страна на Советот.
- Зголемување на транспаретноста во работата.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544