ПРОЕКТИ од G1 Програмата за подршка на локалниот економски развој на Општина Струмица и V2 Програмата за социјална заштита за 2012 година - трансфер до НВО реализирани со финансиска подршка на Општина Струмица

 

ПРОЕКТИ од G1 Програмата за подршка на локалниот економски развој на Општина Струмица и V2 Програмата за социјална заштита за 2012 година - трансфер до НВО  реализирани со финансиска подршка на Општина Струмица

Бр.

Подносител

Име на проект

1

Здружение еколошко друштво Планетум Струмица

Зголемување и уредување на зелените површини во општина Струмица

2

Центар за превентивна медицина и природно лечење- Струмица

Уживајте здрав живот

3

Габарско здружение Региус- Струмица

Габарството како предизвик за здрава и лековита исхрана

4

Здружение Евровизија

Изложба на карневалски фотографии,карневалски слики - Струмица 2012

5

Здружение на тутунопроизводители Костуране - село Костурино

Отворен базент на река без застој на речна вода

6

Хортикултурно здружение Гренвиндоу - Струмица

Уредување на кружен тек (североисточна страна)

7

Здружение на професионални пожарникари - Струмица

Биди пожарникар во својот дом

8

Здружение за заштита на загрозени групи СПАС - Струмица

Моето село

9

Здружение на граѓани - БАЛД ЕАГЛЕ - ХАЛИАЕЕТУС ЛЕУЦОЦЕПХАЛУС - Струмица

Иницијатива за одржлив развој за заштита на птиците грабливки и природните реткости - градење на соколарски и рехабилитационен центар за повредени млади птици грабливки под името Св. Трифун

10

Друштво за проучување и заштита на птиците на Македонија - Оддел за рурален развој - Струмица

Обележување и интерпретација на туристичка патека од село Банско до моноспитовското блато како атракција за развој на туризмот во село Банско

11

Здружение Рефлексија - Струмица

Будење на активизам и креативност кај младите

12

Здружение Мана - Струмица

Драмско куклено студио Думон1

13

Сојуз-синдикат на земјоделски производители -Струмица

Континуирана едукација на фармерите, пат кон профитабилно одржливо земјоделство и формирање на кооператива

14

Здружение на земјоделски производители Кукла-градинар - Куклиш

Ден на раноградинарството

15

Туристички сојуз - Струмица

Економски и туристички пасош на Струмица

16

Здружение - центар за развој и промоција Промоидеа - Струмица

Мулти медиално цд Струмица - издание 2012

17

Здружение Агро-струмешница - село Дабиле - Струмица

Зајакнување на земјоделството и помош на земјоделските производители од село Дабиле

18

Здружение Агро Баница - село Баница - Струмица

Зајакнување на земјоделството и помош на земјоделските производители од село Банско

19

Здружение Агрокооперација - село Муртино - Струмица

Зајакнување на земјоделството и помош на земјоделските производители од село Муртино

20

Здружение за заштита и одгледување на птици  Ролер-Струмица

Птиците во Струмица

21

Здружение Аквила Ауреа Македоника - Струмица

Стара струмичка чаршија - да или не?

22

Центар за оржлив развој Порта - Струмица

Центар за развој на НВО

23

ЗПГЦ ХОРТИЕКО с.Добрејци Струмица

Етно ден на младите фармери во Македонија - Добрејци

24

Здружение на глуви и наглуви лица - Струмица

Здравствена едукација на глуви и наглуви лица

25

Здружение на слепи лица - Струмица

Еднодневен излет до Крушево

26

Центар за подршка на лица со интелектуална попреченост- Порака

Запознавање со јавните установи во нашиот град

27

Здружение ВЕПОЗ - Струмица

Здрава исхрана, стопирање на гојазноста

28

ЗЛТИ - Мобилност - Струмица

Мобилност за телесно инвалидизираните лица (набавка на превозно средство со елеватор)

29

Здружение за дистрофија и останати нервно мускулни заболувања - Дистрофичари- Струмица

Право на живот ( база на податоци)

30

Организација на жени- Струмица

Во светот на детето

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544