Годишна програма - 2008

Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и лер.

Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2008 година.


PROGRAMA_UGZ2008.PDF
[превземи]Годишна програма за изградба, реконструкција одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2008 година.


PROGRAMA_P2008.PDF
[превземи]


Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2008 година.


PROGRAMA_JO2008.PDF
[превземи]


За да можете да ги читате документите потребно е да имате инсталирано Adobe Acrobat Reader. Доколку немате инсталирано, истиот можете да го превземете од официјалната веб страна на Adobe.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544