Препораки до граѓаните

Извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во агломерација на град Струмица, надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (2 последователни дена на 09.02.2020 и 10.02.2020 )    Ве известуваме дека согласно Акциониот план за подобрување на воздухот го објавуваме овој извештај на Web страната на општина Струмица и поставување на постојан линк со Мерната станица во Струмица на    http://air.moepp.gov.mk/

Достава на писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Целосното известување за прагот на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови може да го видите на следниов линк.

Достава на писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Целосното известување за прагот на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови може да го видите на следниов линк.

Соопштение за Прекинување на прагот на алармирање во Струмица

Почитувани, Ве информираме дека согласно податоците од ДАМСКВ на 12.01.2020 година, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 175 µg/m3 , и епизодата од два последователни дена е прекината. Со тоа престануваат да важат препораките и мерките.

Извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во агломерација на град Струмица, надминување на прагот на алармирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (надминување на вредноста од 175 µg/m3, (2 и повеќе последователни дена на 10.01.2020, 11.01.2020) известуваме дека е потребно информирање на граѓаните согласно Акциониот план за подобрување на воздухот со објавување на текстот на овој допис на Web страната на општина Струмица и поставување на постојан линк со Мерната станица во Струмица на    http://air.moepp.gov.mk/

Достава на писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

 Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во агломерација на град Струмица, надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (2 последователни дена на 08.01.2020 и 09.01.2020) ги информираме граѓаните согласно Акциониот план за подобрување на воздухот со објавување на текстот на овој допис на Web страната на општина Струмица и поставување на постојан линк со Мерната станица во Струмица на    http://air.moepp.gov.mk/

Достава на писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Целосното известување за прагот на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови може да го видите на следниов линк.

Достава на писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Целосното известување за прагот на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови може да го видите на следниов линк.

Страница 1 од 2

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544