Еко проекти

Реализирани проекти за 2012 година Одд. За заштита на Животната Средина


realizirani_ekoproekti_2012.pdf
[превземи]

 

 

 

Реализирани проекти за 2011 година Одд. За заштита на Животната Средина


realizirani_ekoproekti_2011.pdf
[превземи]

 

 

 

 

Екологијата во Општина Струмица и климатските промени
Група ученици од II година при СОУ „Јане Сандански“ и предметниот наставник Невенка Стојанова испратија неколку есеи напишани на англиски јазик на тема Екологијата во Општина Струмица и климатските промени:


01. Climate Changes and the Greenhouse Effect
Made by: Natasha Lazarova

[превземи]

02. The Day of the Tree
Made by: Vaska Bojadzi and Marija Stojkova

[превземи]

03. Ecology in Our Town
Made by: Gligor Tasev Zorica Chavkova and Dimitar Cekov

[превземи]

04. Water Monitoring
Made by: Katerina Stanislevik

[превземи]

05. What To Do
Made by: Natasha Lazarova

[превземи]

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544