Поднесени барања

 

БОНИ ИНТЕРГРАДБА


 

 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на БОНИ ИНТЕРГРАДБА
[превземи]

 

АЛ МАКС


 

 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на АЛ МАКС
[превземи]

 

НЕМЕТАЛИ ОГРАЖДЕН


 

 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица Погон: МЕМЕШЛИ
[превземи]

 

АДИНГ ГРАДБА


 

 

ДОДАТОК 01
[превземи]

ДОДАТОК 02
[превземи]

ДОДАТОК 03
[превземи]

ДОДАТОК 04
[превземи]

ДОДАТОК 05
[превземи]

ДОДАТОК 06
[превземи]

ДОДАТОК 07
[превземи]

ДОДАТОК 08
[превземи]

ДОДАТОК 09
[превземи]

ДОДАТОК 10
[превземи]

ДОДАТОК 11
[превземи]

ДОДАТОК 12
[превземи]

ДОДАТОК 13
[превземи]

ДОДАТОК 14
[превземи]

ПРИЛОГ 06
[превземи]

ПРИЛОГ 09
[превземи]БЕТОН


 

 

ДОДАТОК 01
[превземи]

ДОДАТОК 02
[превземи]

ДОДАТОК 03
[превземи]

ДОДАТОК 04
[превземи]

ДОДАТОК 05
[превземи]

ДОДАТОК 06
[превземи]

ДОДАТОК 07
[превземи]

ДОДАТОК 08
[превземи]

ДОДАТОК 09
[превземи]

ДОДАТОК 10
[превземи]

ДОДАТОК 11
[превземи]

ДОДАТОК 12
[превземи]

ДОДАТОК 13
[превземи]

ДОДАТОК 14
[превземи]

ДОДАТОК 15
[превземи]

ДОДАТОК 16
[превземи]

ПРИЛОГ 06
[превземи]

ПРИЛОГ 07
[превземи]

ПРИЛОГ 10
[превземи]

ПРИЛОГ 11
[превземи]

ПОТСЕТНИК
[превземи]МАВРОВО - БЕТОНСКА БАЗА


 

 

БАРАЊЕ
[превземи]

ПРИЛОГ 01-01
[превземи]

ПРИЛОГ 01-02
[превземи]

ПРИЛОГ 01-03
[превземи]

ПРИЛОГ 01-04
[превземи]

ПРИЛОГ 01-05
[превземи]

ПРИЛОГ 01-06
[превземи]

ПРИЛОГ 01-07
[превземи]

ПРИЛОГ 01-08
[превземи]

ПРИЛОГ 02-01
[превземи]

ПРИЛОГ 02-02
[превземи]

ПРИЛОГ 02-03
[превземи]

ПРИЛОГ 02-04
[превземи]

ПРИЛОГ 03-01
[превземи]

ПРИЛОГ 03-02
[превземи]

ПРИЛОГ 03-03
[превземи]

ПРИЛОГ 06-01
[превземи]

ПРИЛОГ 07-01
[превземи]ПЕЛАГОНИЈА


 

 

БАРАЊЕ - БЕТОНСКА БАЗА
[превземи]

БАРАЊЕ - СЕПАРАЦИЈА
[превземи]САН КЕРАМ - АД “МАКЕДОНИЈА“


 

 

БАРАЊЕ - САН КЕРАМ
[превземи]

ПРИЛОГ 01
[превземи]

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544