Телекомуникации

Телекомуникациската мрежа во општина Струмица е развиена и ја покрива целата територија на регионот. Секторот телекомуникации целосно е во надлежност на централната власт.
Територијата на општина Струмица е покриена со радиотелевизиски сигнал од локални и  национални концесионери, фиксна телефонска мрежа, достапност до два мобилни оператори, и поголем број на интернет провајдери.

Локални електронски медиуми

ТВ ВИС  тел. 034/347-111
ТВ ИНТЕЛ тел.034/344-123; 345-123
РТВ СТРУМИЦА тел. 034/326-444

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544