Музички училишта

ОСНОВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ "БОРО ЏОНИ"
ул.Ѓорѓи Трајков бб, тел: 034 / 326-925

Започнува со работа од1951 година. Во денешнава зграда се наоѓа од 1991 година. Наставата во училиштето ја изведуваат наставен кадар од 18 професори. Притоа овде се изучуваат следниве инструменти: клавир, виолина, труба, хармоника, обоа, кларинет, саксофон и народни инструменти(кавал, тапан, тамбура). Во училиштето се оддржува теоретска настава и солфеж. Посетители на школото се деца од 2 до 8 одделение. Оваа година школото го посетуваат околу 350 деца.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544