Населени места

Населено место - Чепели

Чепели

Оддалеченост

18 km

Надморска височина

600 мнв

Катастарска површина

1823 ha

Број на жители

/

Национална структура на населението

/

Број на домакинства

/

Претежно занимање на населението

/

Обработливо земјиште

/

Инфраструктурна опременост

/

Активни правни лица

/

Други карактеристики

-Населеното место Чепели e иселено во 70 години од минатиот век.

 

 

 

Населено место - Три води

Три води

Оддалеченост

6 km

Надморска височина

420 мнв

Катастарска површина

712 ha

Број на жители

12

Национална структура на населението

12 Македонци.

Број на домакинства

4

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

23 ha

Инфраструктурна опременост

Електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

/

Други карактеристики

-Викенд населба
-Три извори на сред село

 

 

 

Населено место - Свидовица

Свидовица

Оддалеченост

8,5 km

Надморска височина

250 мнв

Катастарска површина

1205 ha

Број на жители

325

Национална структура на населението

309 Македонци, 16 Турци.

Број на домакинства

101

Претежно занимање на населението

Земјоделие, Сточарство

Обработливо земјиште

331 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

2

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Даме Груев
-Црква Св. Спас

 

 

 

Населено место - Сачево

Сачево

Оддалеченост

7 km

Надморска височина

216 мнв

Катастарска површина

305 ha

Број на жители

540

Национална структура на населението

540 Македонци.

Број на домакинства

171

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

236 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

4

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Маршал Тито
-Црква Св.Илија
-ФК Сачево

 

 

 

Населено место - Рич

Рич

Оддалеченост

21 km

Надморска височина

509 мнв

Катастарска површина

2450 ha

Број на жители

382

Национална структура на населението

381 Македонци, 1 Срби.

Број на домакинства

103

Претежно занимање на населението

Земјоделие, Сточарство, Производство на Вар

Обработливо земјиште

453 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

2

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Маршал Тито
-Црква Св. Кирил и Методиј
-Дом на култура

 

 

 

Страница 1 од 5

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544