Здруженија

Здруженија

Општина Струмица е член на Заедницата на локална самоуправа на Р.М. - ЗЕЛС преку кој се координираат активностите за подобрување на работењето на единиците на локална самоуправа, со цел што поуспешна реализација на стремежите и заложбите за подигнување на квалитетот на демократското остварување на процесите од локален карактер . Градоначалникот на Општина Струмица - Зоран Заев е член на Управниот Одбор на ЗЕЛС. Подетално за ЗЕЛС на www.zels.org.mk

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544