ГРАДОНАЧАЛНИК

Kosta Janevski

Коста Јаневски е роден на 13.05.1960 година во Штип. Основно и средно училиште завршил во Струмица, а Медицински факултет во Скопје. По завршувањето на факултетот се вработил во Општата болница во Струмица. Во 2002 година го доусовршил своето образование со специјализација по интерна медицина. Работниот век го посветува на здравјето на луѓето како лекар интернист.

Во 2009 година е избран за член на Советот на општина Струмица. По четиригодишниот мандат, во 2013 година  повторно е избран за член на Советот на општина Струмица. Во 2016 година беше избран за Пратеник во Собранието на Република Македонија.

Функцијата Градоначалник на општина Струмица започна да ја извршува на 20 октомври 2017 година.

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544