2009-5-5


16.05.2009 | Еколошко уредување и чистење на просторот околу Габровските водопади.
На ден 16.05.2009год. одделението за заштита на животната средина при локалната самоуправа на општина Струмица во соработка со СОУ „Јане Сандански“ поточно професорот Невенка Стојанова со II-1 клас извршија еколошко уредување и чистење на просторот околу Габровските...

 

На ден 16.05.2009год. одделението за заштита на животната средина при локалната самоуправа на општина Струмица во соработка со СОУ „Јане Сандански“ поточно професорот Невенка Стојанова со II-1 клас извршија еколошко уредување и чистење на просторот околу Габровските водопади.

Со тоа сакаме да ги поттикнеме младите луѓе, граѓаните и идните генерации оваа акција да стане традиција со цел да се подигне свеста за поздрава и почиста животна средина. Треба да ја чуваме и негуваме природата за сегашните и идните генерации бидејки нашата општина е богата со многу природни богатства кои сакаме да ги претставиме на граѓаните кои го посетуваат овој водопад.


© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544