Вести - Февруари 2016

Општина Струмица со финансиска поддршка на проектот „Да, и девојките играат фудбал“

Градоначалникот Зоран Заев и општина Струмица се големи поддржувачи на спортот. Во изминатите десет години, континуирана финансиска поддршка добиваа спортски клубови, здруженија, поединци,  а се финансираше и изградбата на нови спортски терени и одржување на постоечките. Посебна и редовна поддршка добиваа најмладите заради нивното правилно насочување и градење спортски дух.

Почна изградбата на канализациониот систем во населеното место Добрејци

Почнаа градежните работи за изведба на системот за фекална канализација во населеното место Добрејци. За овој, но и останатите два система во населените места Дабиле и Просениково, општина Струмица обезбеди 1.136.000,00 евра од Европската инвестициска банка. Во Добрејци ќе бидат изведени вкупно 10.760 метри канализациона мрежа со што сите граѓани ќе добијат можност да се приклучат на истата.

Во 2015 година е реализиран висок процент на наплата на даноците

Во 2015 година од даноци и такси општина Струмица остварила вкупен приход од 86.653.930,00 денари што е за 8,10 проценти повеќе во однос на 2014 година. Од даноци се остварени вкупно 71.095.249,00 денари, а останатите 15.558.681,00 денари од наплатата на такси. 

Страница 6 од 6

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544