ТАКТИЧКО ПОКАЗНА ВЕЖБА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС И ПОЖАРИ НА УЧИЛИШНИ ОБЈЕКТИ

Во рамките на проектот „Зајaкнување на капацитетите и отпорноста на Локалните власти во случај на природни несреќи и катастрофи“, на 25.10.2010 година, во организација на Општинската организација на Црвен крст-Струмица заедно со Регионалниот Центар за управување со кризи и Територијалната против пожарна единица-Струмица, во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ и Основното општинско училиште „Сандо Масев“-Струмица, се изведе тактичко показна вежба за заштита и спасување од земјотрес и пожари на училишни објекти.

Тактичко-показната вежба е реализирана во рамките на проектот „Зајaкнување на капацитетите и отпорноста на Локалните власти во случај на природни несреќи и катастрофи“, кој е финансиски поддржан од Општина Струмица и УНДП. 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544