Во Струмица формиран Младински парламент

Синоќа за прв пат во општина Струмица започна да функционира Младинскиот парламент, чија примарна цел и задача ќе биде да ги застапува правата, интересите и заедничките вредности на младите луѓе на ниво на Општина Струмица, независно од нивната етничка, верска или национална припадност.На синоќешната прва конститутивна седница што се одржа во Домот на АРМ во Струмица, 59-те млади пратеници ги поздрави градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев, кој ја истакна важноста и улогата на младите во идниот развој на општина Струмица, токму преку дебатите и идните одлуки кои ќе произлезат од овој Младински парламент.

Формирањето на овој Младински парламент е од огромна важност за сите млади луѓе кои, пред се, се залагаат за уривање на стереотипите и предрасудите и надминување на бариерите меѓу нив“ – рече градоначалникот Зоран Заев, во своето обраќање кон членовите на Младинскиот парламент.

Младинскиот парламент подржан од Коалиција на младински организации “СЕГА“, е составен од повеќе сегменти кои меѓу себе градат еден комплементарен однос, вклучувајќи ги младите од трите средни училишта, студентите од Универзитетот “Гоце Делчев“ во Струмица и студентите од ФОН, младите од Младинскиот Совет, како и претставници на партиските подмладоци од двете најголеми политички партии застапени во Советот на општина Струмица, СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. Секако мултукултурниот карактер на парламентот се согледува и преку застапеноста на младите од турската етничка заедница, како и претставници на Регионалната занаетчиска комора.Младите струмички парламентарци на првата седница потпишаа свечени изјави, едногласно го донесоа и првиот Деловник за работа, а на наредната седница ќе изберат претседател и други органи и тела на Младинскиот парламент. Финансиските средства со кои ќе располага Младинскиот парламент изнесуваат 4 милиони денари, планирани во буџетот на општина Струмица.


 

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544