Форум на занаетчииската комора на Македонија

Занаетчииската комора на Р.Македонија и занаетчииската комора на Коблец од Сојузна Република Германија под покровителство на Министерството за Економија на Р.Македонија, а во соработка на Занаетчииската комора Струмица, Општина Струмица и Прокредит Банка организираа форум на тема

„Пристап до извори за финансирање на занаетчиите и претприемачите“

Овој форум е дел од манифестацијата „Денови на занаетчииството во Р.Македонија“ во чии рамки се одржа и фестивал на занаетчииството и креативноста“ Форумот го поздрави и градоначалникот на Општина Струмица Зоран Заев.

 

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544