Вести - Август 2011

Јавен повик за избор на комодератор

За потребите за спроведување форум во заедницата, се распишува јавен повик за избор на комодератор.

За превземање во PDF формат кликнете овде

 

javen_povik_komoderator.pdf

Барањa за легализација на бесправно изградени објекти

Барањето за легализација на бесправно изградени објекти може да го добиете на следниве линкови.

1. Барање за бесправни објекти од локално значење и бесправни објекти на здравствени установи за примарна и секундарна здравствена заштита.

За превземање во PDF формат кликнете овде

 

1.baranje_legalizacija.pdf

 

2. Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти.

За превземање во PDF формат кликнете овде

 

2.baranje_legalizacija.pdf

 

3. Барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства.

За превземање во PDF формат кликнете овде

 

3.baranje_legalizacija.pdf

 

4. Барање за дополнување на барање за утврдување на правен статус на бесправен објект.

За превземање во PDF формат кликнете овде

 

4.dopolnitelno_baranje.pdf

 

Со барањето треба да се приложи копија од лична карта и платена уплатница пп50 со износ од 300,00 денари.

Назив на примач: Буџет на општина Струмица

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 84016603390

Приходна шифра: 722316 00

Цел на дознака: градежни такси

 

Напомена:

* Доколку во една градежна или катастарска парцела има повеќе бесправно изградени објекти со различна намена, тогаш за секој објект потребно е да се достави посебно барање.

* Краен рок за достава на барање за легализација на бесправно изградени објекти е денот 03.09.2011 (Сабота).

* Барањето може да се достави и преку пошта.

Решение за свикување на четириесет и втората седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Неделен извештај на ТППЕ

Во периодот од 01.08.2011 до 07.08.2011 Територијалната професионална противпожарна единица - Струмица имаше вкупно 13 интервенции. Техничките интервенции (пожарите) во кој учествувала противпожарната едница се случиле во атарот на селата Водоча, Градошорци, Дукатино, Ангелци, Свидовицаи и дел према Василевски пат. Исто така противпожарната единица имала интервенции и во гратското подрачје и периферијата на општината и тоа на улиците: Ванчо Прке, Крушевска Република, Климент Охридски, Елка Јанкова и дел кај Гратскиот Базен.

Словенија е победник на Европското Првенство во кошарка за кадети

Словенија го освои златниот медал на Европското првенство во кошарка за мажи до 16 години, Дивизија Б, што синоќа заврши во Струмица. Словенците доминираа во играта за златниот медал против репрезентацијата на Англија, на кои оваа им беше прв загубен натпревар на овој турнир со резултат од (82-73) поени. Според правилата на ФИБА, двете репрезентации ќе играат во дивизија А следната година.

Неделен извештај на ТППЕ

Во периодот од 25.07.2011 до 31.07.2011 Територијалната професионална противпожарна единица - Струмица имаше вкупно 14 интервенции. Техничките интервенции (пожарите) во кој учествувала противпожарната едница се случиле во атарот на селата Седларци, Белотино, Водоча, Куклиш, Банско, Дабиље, Босилово, Василево и Едрениково. Исто така противпожарната единица имала интервенции и во гратското подрачје и периферијата на општината и тоа на улиците: „Цар Самуил“, Плоштад „29 Ноември“, „Ленинова“ и месноста Софилар.

2-ри АВГУСТ ДЕНОТ НА РЕПУБЛИКАТА

По повод 108-годишнината од Илинденското востание и 67-годишнината од Првото заседание на АСНОМ, вчера на  02.08.2011 (вторник)  во Струмица беше одбележан Денот на Репбуликата - 2 август. Свеченостите по повод празникот започнаа во 09.00 часот на плоштадот „Гоце Делчев“ пред истоимениот споменик.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544