Вести - Јануари 2011

Одржана 33-та седница на Советот на Општина Струмица

Советот на општина Струмица  на 33 седница, што се одржа на 27 јануари 2011 година, донесе 5 одлуки, даде согласност на Статутот на ЈП „Струмица-гас“,  усвои Извештај  за реализацијата на Струмичкиот карневал во 2010 година и  не усвои Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот  на патиштата за подрачјето на Општина Струмица.

Пожарникарите од Општина Струмица добија „ново“ возило

Пожарникарите од Општина Струмица ја покажаа својата креативност и иновативност и успееа од невозможното да направат возможно. Имено се работи за старо возило од марката GMC М35 А2(ЏЕМС) кое пожарникарите успешно го претвориа во противпожарно возило.

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за блок 42, блок 1 и 2 урбана единица 5 Струмица – Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата...

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за блок 19, урбана единица 2 Струмица – Општина Струмица.

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата...

Висок претставник на УНДП во посета на струмичкиот регион

На 25 јануари 2011 година струмичкиот регион беше посетен од високиот претставник на УНДП, г-дин Хаолианг Шу. На работната средба во кабинетот на градоначалникот Зоран Заев, присуствуваа и градоначалниците од соседните општини Ново Село, Василево и Босилово.

Презентирани резултатите од проектот „Набљудување на спроведувањето на децентрализацијата“

Во рамите на проектот “Набљудување на спроведувањето на децентрализацијата“ кој го реализира Центарот за развој на локалната демократија (ЦРЛД), беа презентирани резултатите од истражувањето во кои граѓаните на општина Струмица покажаа дека се надпросечно задоволни од услугите што ги добиваат од единицата на локалната самоуправа.

Годишни извештаи на инспекторот по патен сообраќај

Табеларно графички приказ за работата на инспекторот по патен сообраќај за 2009, 2010 и споредбено:

Јавни повици за прибирање на проекти

Јавен повик за прибирање проекти од областа на Социјална заштита од Здруженија на граѓани и фондации од Општина Струмица во рамките на стратешките - развојни документи на општината, финансирани од буџетот на Општина Струмица за 2011 година.

Страница 1 од 2

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544