Вести - Април 2013

Комуналец засади 160 липи на повеќе локации во Струмица

Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ завршува  со пролетното дополнување на дрворедите на неколку локации во градот. Во големиот градски парк и на улиците „Маршал Тито“, „Кирил и Методиј“, „Младинска“ и „Ванчо Китанов“ засадени се нови 160 липи. Истовремено, вработените во јавното претпријатие вршат кроење на жбунестите видови дрвја, а се врши и  обновување на зелените површини и системите за наводнување по булеварите во градот.

Советот на општина Струмица ја одржа втората седница

Членовите на Советот на општина Струмица денеска ја одржаа втората седница. На седницата  беа усвоени  решенијата за избор на претседател и членови на комисиите за изработка на програма за работа на Советот на општина Струмица, на комисијата за статут и прописи, на комисијата за општествени дејности, на комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита, на комисијата за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на деца, на комисијата за култура, образование и спорт, на комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа, на комисијата за финансии, буџет и локален развој, на комисијата за полова рамноправност, на партиципативното тело од областа на урбанизмот и на одборот за подигање на спомен – обележја.

Градоначалникот Заев присуствуваше на манифестацијата „Од децата за децата“

На ден 27.04.2013 година на празникот Лазарова сабота, а во пресрет на Велигденските празници, по осми пат во Струмица се одржа хуманитарната акција „Од децата за децата“. Акцијата ја организираше Организацијата на жени од Струмица под покровителство на градоначалникот Зоран Заев.

Одржана вонредната седница на Советот на општина Струмица

Неполни триесет минути им беа потребни на советниците на општина Струмица едногласно да го усвојат извештајот од процена на штета од природна непогода - поплава на подрачјето на општина Струмица од 25,26 и 27 февруари 2013 година.

Решение за свикување вонредна седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 40  Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) член 22 и 23 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст  (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 6/06)и член 61  од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Во март решени 108 проблеми преку „Систем 48“

Во текот на месец март до општинскиот сервис за брзи услуги кон граѓаните „Систем 48“, граѓаните на општина Струмица доставиле вкупно 124 пријави. Од нив решени се 108 пријави, а останатите 16 пријави се во процес на решавање  бидејќи се  работи за проблеми кои не се решаваат во период од 48 часа.

Ученици од ООУ „Никола Вапцаров“ во кабинетот на градоначалникот Зоран Заев

Ученици од четвртите одделенија во општинското основно училиште „Никола Вапцаров“ денеска го посетија градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев. Во опуштена атмосфера, градоначалникот и учениците разговараа на повеќе теми, меѓу кои главна беше функционирањето на локалната самоуправа, тема што учениците ја изучуваат во училиштето, а денеска и на лице место видоа како таа функционира.

Општина Струмица со активно учество на семинар за образованието, училиштето и општеството

Во организација на МЦГО-Скопје, во присуство на претставници од проекти поврзани со мултиетничкото и интеркултурното образование, во Скопје се одржа семинар на тема „Образованието, училиштето и општеството“. Презентер на семинарот на кој беа разработени теми за мултикултурните и интеркултурните општества, беше доц. Махир Мустафа, професор на реномиран универзитет во Швајцарија.

Страница 1 од 3

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544