Вести - Март 2017

Започна изградбата на фитнес зоната во големиот градски парк

Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ започна со изградбата на фитнес зоната во големиот градски парк, веднаш до обновеното детско игралиште. Зоната опфаќа површина од 10 на 14 метри која што ќе биде покриена со вештачка трева, а ќе бидат поставени осум фитнес справи. 

Во акцијата „За чиста струмичка пролет“ во недела ќе бидат опфатени 44 улици во градот

Tрадиционалната акција за генерално чистење на градот и населените места која годинава се спроведува под мотото „За чиста струмичка пролет“, а која започна минатата недела, продолжува и во недела (02.04.2017година). Во акцијата ќе бидат опфатени вкупно 44 улици во градот:

Паркиралишта“ започна со пролетното одржување на хоризонталната сигнализација

Јавното претпријатие „Паркиралишта“ започна со пролетното одржување на хоризонталната сигнализација во централното градско подрачје. Со обележувањето најпрво се опфатени пешачките премини, разделните и осовинските линии и паркинг местата. По завршувањето во центарот на градот, обележувањето ќе продолжи пред основните и средните училишта, градинките и во периферните делови на градот. Според Верица Узунова, директор на Јавното претпријатие „Паркиралишта“, со овој прв, односно, пролетен и со есенскиот дел, во оваа 2017 година ќе бидат обележани вкупно 7 илјади метри квадратни хоризонтална сигнализација.

 

Во Баница се изведува приклучна водоводна линија

Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ освен во градот, деновиве работи и во населеното место Баница. Таму, екипите на јавното претпријатие изведуваат приклучна водоводна линија со која, според Стојан Ефтимов раководител на единицата „Водовод и канализација“, трајно ќе се реши проблемот со водоснабдувањето.Инвестицијата за оваа водоводна линија од страна на општина Струмица и вредноста на договорот изнесува 809 илјади денари.

Одлука за распределба на финансиски средства од Програма V2 од Буџетот на Општина Струмица за 2017 година

Финансиските средства од Програма од Буџетот на Општина Струмица за 2017,  по објавениот Јавен повик за прибирање Програми од здруженија и фондации од Општина Струмица во рамките на Стратегијата за социјална заштита на своите граѓани – Акцискиот план 2015 – 2020, Програмата V2 –  Социјaлна заштита  / Трансфер до НВО бр.  23-65/1 од 02.03.2017 и  Записникот од Комисијата за спроведување на јавен повик бр. 23-65/8 од 20.03.2017 се распределуваат на следниве здруженија/фондации: линк

Костадинов: Со поддршката на НВО секторот општина Струмица го интензивира прогресот на заедницата

Вршителот на должноста градоначалник на општина Струмица, Костадин Костадинов, денеска, уште еднаш ја потврди транспарентноста и отчетноста на општината, информирајќи ја јавноста за финансиската поддршка на здруженијата на граѓани и фондации од општинскиот буџет за 2017 година. Сакам да ја информирам целокупната струмичка јавност, дека општина Струмица согласно својата Програма за работа и Буџетот за 2017 година,  останува верна на своите заложби за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите, како што тоа го правеше и во изминатите години.

Одлука за распределба на финансиски средства од Програма G1 од Буџетот на Општина Струмица за 2017 година

Финансиските средства од Програма од Буџетот на Општина Струмица за 2017,  по објавениот Јавен повик за прибирање проекти од здруженија и фондации од Општина Струмица во рамките на Стратегиите - Акциските планови за „Локален економски развој на Општина Струмица 2016-2020, Култура 2017-2022, Развој на Образованието 2015-2020, Млади 2015-2020, Соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020“, кои ќе бидат финансирани од Програмaта за активностите на општина Струмица за областа на локалниот економски развој и туризмот во 2017 година, од G1 Поддршка на ЛЕР, од Буџетот на Општина Струмица за  2017 година бр.  23-64/1 од 02.03.2017 и  Записникот од Комисијата за спроведување на јавен повик бр. 23-64/25 од 22.03.2017 се распределуваат на следниве здруженија/фондации: линк

Продолжува изведбата на водоводната и канализационата инфраструктура за станбените комплекси во поранешната касарна

Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ започна со поинтензивни активности на просторот на поранешната касарна каде што согласно новите урбанистички планови се градат повеќе станбени комплекси. Според Андреј Тошев, раководител на одделението за проектирање, надзор и контрола во ова јавно претпријатие, со тоа се наметна потребата од проширување на водоводната и канализационата инфраструктура.

Страница 1 од 7

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544