Вести - Октомври 2016

Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на општина Струмица за период од 01.07.2016 ДО 30.09.2016 година

Во текот на извештајниот период Овластениот инспектор за патен сообраќај

изврши 46 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека:

„Комуналец“ ја исчисти дивата депонија кај градските гробишта

Општина Струмица денеска беше дел од националната еколошка акција „Ајде Македонија“. Во рамките на оваа акција, Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ ја исчисти дивата депонија позади градските гробишта. Овој зафат се реализираше со средства од буџетот на општина Струмица во висина од 90 илјади денари.


Страница 9 од 9

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544