2006-10-2

09.10.2006 | Проектот WEB страница на Струмичкото стопанство, кој беше аплициран до ГТЗ РЕДЕМ и официјално е одобрен. Проектот на одделението за Локален економски развој при Општина Струмица предвидува изработка на заедничка web страна за сите производни фирми со цел истите да можат заеднички и со намалени трошоци да ги презентираат своите производи на глобалната мрежа. Преку превземените активности Општина Струмица ќе ги поттикне на стопанските субјекти да се развиваат во согласност со правците кон кои тежнеат сите развиени економии.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544