Вести - Април 2007

2007-4-11


30.04.2007
| Градоначалникот на Општина Струмица, Зоран Заев и Европското движење Република Македонија, Ве покануваат на трибина на тема “Проблемот со визите и европската интеграција”  која ќе се одржи на 03.05.2007 година (четврток), во 11 часот во просториите на Домот на АРМ.

 

Градоначалникот на Општина Струмица, Зоран Заев и Европското движење Република Македонија, Ве покануваат на ТРИБИНА НА ТЕМА “ПРОБЛЕМОТ СО ВИЗИТЕ И ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА”  која ќе се одржи на 03.05.2007 година (четврток), во 11 часот во просториите на Домот на АРМ.

На трибината која се организира по повод 9 ти Мај – Денот на Европа со свое излагање ќе се обратат:

- Зоран Заев, Градоначалник на општина Струмица
- Н.Е. Роберт Чатертон Диксон – Амбасадор на Велика Британија во РМ
- Г-дин Улрих Клепман – Официјален претставник на фондацијата Конрад Аденауер
- Г-дин Сотур Костов – Претседател на ЕДРМ – Скопје
- Претставник на Секретарјатот за европски прашања при Владата на РМ

Ве молиме Вашето присуство да го потврдите во Одделението за Локален економски развој  при Општина Струмица најдоцна до 03.05.2007 година до 09.00 часот на телефон 034/340-224.

2007-4-10

25.04.2007 | Општина Струмица е една од трите општини на кои Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, во рамките на  проектот Отворен општински буџет и додели финансиска поддршка во вредност од 615.000,оо денари за реализација на Проектот надминување на Архитектонските бариери во Општина Струмица.

 

Општина Струмица е една од трите општини на кои Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, во рамките на  проектот Отворен општински буџет и додели финансиска поддршка во вредност од 615.000,оо денари за реализација на Проектот надминување на Архитектонските бариери во Општина Струмица.

На јавниот повик за изразување интерес за учество во рамките на Проектот „ Отворен општински буџет“ Управниот одбор на  Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, Општина Струмица ја селектира за една од шесте општини од вкупно 29 пријавени, со што отпочнаа активности во рамките на проектот.

Вториот сегмент од проектот беше финасиска поддршка во вредност од 615.000,оо денари за  три најуспешни општински проекти од шесте селектирани општини.

Општина Струмица со свој Проект „ Надминување на архитектонските бариери во Општина Струмица“, за чија реализација предвиде  средства од буџетот на Општина Струмица во висина од 1.000.000,оо денари, аплицираше до ФИООМ и како таков е селектиран во тррите најдобри кои ги задоволуваат бараните критериуми , по што ја доби финасиската подршка за опрема и капитал (елементи во контрасни бои со тактилни индикатори).

Реализацијата  на проектот е отпочната и со него се предвидува решавање на веќе идентификуваните критични точки каде ќе биде изведена единечна рампа тип 1Л=3, според официјалните стандарди, со што ќе се овозможи  слободен и олеснет пристап на телесно инвалидизираните лица до објектите и институциите во Општина Струмица.

2007-4-9

24.04.2007 | Општина Струмица започна со реализација на проектот Рекнструкција на спортски игралишта во градот и населените места. Со овој проект ќе бидат опфатени 14 терени за мал фудбал / ракомет, 6 за одбојка и кошаркарски игралишта.

 

Активностите опфакаат:
- одбележување (бојадисување) на линиите,
- бојадисување на стативите, конструкциите за кошеви и столбовите за одбојка,
- поставување на нови табли и обрачи,
- поставување на нови мрежи за ракомет, одбојка и кошарка.

Паралелно со овие активности ке оди и медиумска кампања за популаризација на спортот кај младите.

Целта на проектот е да се создадат услови за рекреативни спортски активности, популаризација на спортот како и  отргнување на младите од лошите навики.

2007-4-8

24.04.2007 | Општина Струмица и Институтот за човекови права Лудвиг Болцман објавуваат Јавен повик за доставување на предлог – проекти за Невладини организации кои делуваат на територијата на општина Струмица.

 

Институтот за човекови права Лудвиг Болтзман од Виена (БИМ) во Македонија, го спроведува проектот Човековите права и намалувањето на сиромаштијата во Македонија во согласност со Принципите и упатствата за пристапот заснован на човековите права во стратегиите за намалување на сиромаштијата. Проектот се спроведува во тесна врска со УНДП- Македонија, а е финансиран од Австриската агенција за развој (АДА).

За таа цел Институтот за човекови права Лудвиг Болтзман од Виена (БИМ) во Македонија, повикувајќи се на Платформата за развој на Општина Струмица до 2015 година, финансиски поддржува реализација на најуспешен микро проект од НВО на Територија на Општина Струмица.

Фондот за подршка на најуспешниот микро-проект е 4500 евра.

Јавниот повик е во тек, а НВОрганизации од Општина Струмица своите Предлог микро- проекти треба да ги достават најдоцна до 16 мај 2007 година, до 17 часот на адреса:

Нинослав Младеновиќ
Лудвиг Болтзман Институт за човекови права
ц/оУНДП, Никола Вапцаров 2-4, Скопје, Македонија

или за подетални информации може да се обратат во Одделението за Локален економски развој во Општина Струмица на тел: 034/340 224, кај Локалниот проектен координатор Милушев Тони.

2007-4-7

24.04.2007 | Општина Струмица, Македонската Православна Црква - Струмичка Епархија и НВО Избор, денес потпишаа меморандум за соработка и отварање на Психосоцијален клуб.

 

 

Во рамките на Проектот Организирање на Психосоцијален клуб за апстиненти од ПАС и стабилни корисници на метадонска програма во Дневниот центар за прифат третман и продолжено лекување на завизсници од дрога и други психоактивни супстанци,  Св.Елисавета – Струмица, на 23.04.2007 година , Општина Струмица, МПЦ Струмичка Епархија и Здружението за превенција, советување, лекување и заштита на човековите права на корисниците на дрога и други маргинализирани и вулнерабилни групи – Избор, потпишаа Договор за соработка, во кој се обврзаа до крајот на месец мај 2007 година целосно го стават во функција Психосоцијалниот клуб за апстиненти од ПАС и стабилни корисници на метадонска програма.

Клубот е наменет за лица кои апстинираат од употреба на психоактивни супстанци и лица кои се стабилни корисници на метадонска терапија, без полови, возрасни и верски ограничувања.

Целта на проектот е реинтеграција, ресоцијализација и дестигматизација на лицата корисници на програмот преку јакнење на психолошките снаги со истовремена реактивација на  на индивидуалните способности и воедно подобрување на семејните релации,активирање на професионалното функционирање и подобрување на социјалниот статус.

2007-4-6

18.04.2007 | Денес Градоначалникот на Општина Струмица, Зоран Заев оствари средба со генералниот Конзул на Република Бугарија во Битола, Наум Кајчев. На средбата која се одржа во кабинетот на Градоначалникот, меѓу другото стана збор за начинот за олеснување на визниот режим со пограничните региони.

2007-4-5

13.04.2007 | Синоќа, Раководителот на Центарот за локален економски развој на струмичкиот микро регион, Зоран Горгиев потпиша меморандуми за соработка со Српскиот центар за модернизација на земјоделието Агронет, Институтот за информации и маркетинг во земјоделието III – Albamis, од Тирана Албанија, и Сојзот на стопански комори на Македонија.

 Центарот за локален економски развој на струмичкиот микро регион претставуван од Раководителот Зоран Горгиев и  Српскиот центар за модернизација на земјоделието Агронет претставуван од Потпретседателот Драган Мирковиќ, потпишаа меморандум за соработка со цел:• Координирана размена на податоци за цените на земјоделските производи;
• Информации за можностите за реализација на заеднички проекти;
• Соработка во подготовка на проекти;
• Заеднички настап пред донатори;

Ваков меморандум беше потпишан и со Еrald Lamja претставник на  Институтот за информации и маркетинг во земјоделието III – Albamis, од Тирана Албанија.Исто така вчера Центарот за локален економски развој на струмичкиот микро регион и Сојузот на стопански комори на Македонија ја официјализираа соработката потпишувајки официјален меморандум.  ССК беше претставувана од извршниот директор Никола Ефтимов.

2007-4-4

13.04.2007 | Синоќа, промовирани веб порталот на струмичкото стопанство www.strumicaeconomy.com и Информативниот систем за движење на цените на земјоделските производи на пазарите во Македонија, Албанија, Србија и Хрватска, www.agroinfo.com.mk

 

Центарот за локален економски развој на струмичкиот микро регион (Општина Струмица, Ново село, Босилово и Василево), синоќа во хотелот Сириус ги промовираше реализираните проектни активности подржани од ГТЗ Редем. На промоцијата на проектите присуствуваа над 200 гости, претежно стопанственици.Реализацијата на проектите беше поздравена од Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев и од претставникот на ГТЗ Редем Александар Караев. 

Проектот веб портал на струмичкото стопанство, www.strumicaeconomy.com, е прв портал на стопански субјекти изработен од општини, прв Македонски портал на кој во овој момент се претставени 171 компанија.

Основна причина поради која што Центарот за локален економски развој на струмичкиот микро регион изработи проект за интернет промоција на струмичкото стопанство  е фактот дека во струмичкиот микро регион егзистираат голем број на стопански субјекти од различни профили кои што немаат сопствена вeб промоција т.е се недоволно промовирани, а тие што имаат слабо или недоволно ги чуствуваат повратните  позитивни ефекти од истата, бидејки настапуваат поединечно, самостојно. Слабата промоција на стопанските субјекти претставува пречка за нивен поголем економски развој и развојот на целокупниот регион воопшто.

Целта на проектот е:

• промоција на целокупниот бизнис сектор во струмичкиот микро регион по дејности.
• поединечна промоција на секој стопански субјект во струмичкиот микро регион, со негови генералии, дејност, како и комплетен асортиман на производи.
• Вмрежување и полесна комуникација на бизнис опкружувањето во регионот, државата и пошироко.

Во овој момент поголем дел од содржините на веб порталот се достапни освен на Македонски, на Англиски, Грчки и Бугарски јазик.Проектот информативен систем за движење на цените на земјоделските производи на пазарите во Македонија и регионот создаде информативен веб портал www.agroinfo.com.mk, прв од ваков тип во Р. Македонија кој има за цел да ги информира сите засегнати страни за движењето на цените на земјоделските производи. На овој портал ќе можат да се најдат дневните цени на земјоделските производи на пазарите во Македонија (Струмица, Скопје, Штип, Кочани, Гевгелија), на пазарот во Србија (Белград), Хрватска (Загреб, Сплит)  и Албанија (Тирана). Во блиска иднина информативниот систем ќе биде проширен и со цени на земјоделските производи на пазарите во Бугарија, Грција, Русија и Украина. На овој портал исто така можат да се најдат статистички податоци за извозот на земјоделски производи, информации за имплементирање на стандарди HACCP, EUREPGAP, информации за кредитни линии за земјоделски производители и друг вид на информации од областа на земјоделието.

Страница 1 од 2

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544