Вести - Октомври 2019

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 - линк
1.1 Формулар, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 - линк
2. Одлука, урбан блок 30 - линк
2.1 Формулар, урбан блок 30 - линк
3. Одлука, урбан блок 36 - линк
3.1 Формулар, урбан блок 36 - линк
4. Одлука, урбан блок 37 - линк
4.1 Формулар, урбан блок 37 - линк

Јавна расправа за информирање на граѓаните за активностите за изградба на нова градинка

worldbankmtsp
Во рамки на “Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект)” кој се реализира од Министерството за труд и социјална политика со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел зголемување на капацитетите за сместување на деца од предшколска возраст Општина Струмица аплицираше со проект за изградба на нова детска градинка. 
На следниот линк може да го видите целосното известување. - линк
Дневен ред на јавна расправа - линк

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) и член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Струмица, распишува:
Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови
1. Секое заинтересирано правно и физичко лице во текот на јавниот повик може да достави иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови, согласно член 7 став 1 точка 2 алинеи 2, 3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно за изработка и донесување на:

Започна со реализација Буџетскиот форум за 2020 година

Со одржувањето на првата форумска сесија во големата сала на Домот на АРМ, општина Струмица започна со реализација на Буџетскиот форум на кој граѓаните и градоначалникот Коста Јаневски заедно го креираат буџетот за 2020 година.

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач 

МЕСЕЦ OKTOМВРИ 2019 ГОДИНА

                 15.10.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ - Струмица.

                 29.10.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ - Струмица.

Одлуки за организирање на јавни анкети, јавна презентација и решение за комисија

1. Одлука за организирање јавна анкета за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Одлука за организирање јавна презентација за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета - ЛИНК

1.1 Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување  на Деталниот урбанистички план за дел од  блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 2,08 ха - ЛИНК

2. Одлука за организирање јавна анкета за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Одлука за организирање на Јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Решение за формирање на комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација - ЛИНК

2.1. Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица со површина од 101.20Ха - ЛИНК

По седми пат заедно со граѓаните ќе го креираме буџетот на Општината за наредната година

 Општина Струмица од утре започнува со реализацијата на овогодинешниот „Буџетски форум“, кој повторно има за цел да го слушне гласот на граѓаните во креирањето на буџетот на општина Струмица за наредната календарска година. Според градоначалникот Коста Јаневски, овој „Буџетски форум“ е седми по ред, но како и минатата година, така и годинава, по втор пат се реализира самостојно, односно со сопствени ресурси и потенцијал, а согласно Програмата за работа на Општина Струмица и утврдениот правилник за негова реализација.

Градинките во Куклиш и Муртино се во завршна фаза

Градоначалникот Коста Јаневски со соработниците изврши увид во завршните работи во градинките во населените места Куклиш и Муртино. Сите градежни активности се завршени, набавен е потребниот инвентар, објектите се оградени, се чека само решението за вршење дејност од Министерството за труд и социјална политика и истите да бидат ставени во функција.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544