Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука за дел од Блок 2 УЕ 1 - линк
1.1 Формулар, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 - линк
2. Одлука за дел од УЕ2 и УЕ5 - линк
2.1 Формулар за блок 12 за дел од УЕ2 и УЕ5 - линк
© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544