Седници на совет

Решение за свикување на дваесет и деветтата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 8506/1, 06.11.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Советот на општина Струмица ја одржа 28-та седница

По вкупно 14 точки на дневниот ред денеска расправаа членовите на Советот на општина Струмица на 28-та седница. Според Марјан Даскаловски, претседател на Советот, беа усвоени предлог – одлуки и програми од неколку области во интерес на граѓаните.

Решение за свикување на дваесет и осмата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 8034/1, 22.10.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Советот ја одржа 27-та седница

Членовите на Советот на општина Струмица, денеска, ја одржаа 27-та седница на која што расправаа и донесоа одлуки по 72 точки од повеќе области во надлежност на Општината, а во интерес на граѓаните.

Решение за свикување дваесет и седмата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-7051/1, 18.09.2019 год., Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Решение за свикување на дваесет и шестата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-6374/1, 22.08.2019 год. Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:
Решение за свикување на дваесет и шестата седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица за ден 29.08.2019 година (четврток).

Советот ја одржа 25-та седница

На денешната 25-та седница на Советот на општина Струмица беа донесени повеќе одлуки од областа на урбанизмот, одлуки, решенија и правилници за работата на градинката „Детска радост“. Советниците го усвоија и извештајот за работата на Центарот  за развој на Југоисточниот плански регион за 2018 година и одлуката за изготвување на пречистен текст на Статутот на општина Струмица.

Решение за свикување на дваесет и петтата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-52061, 03.07.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544