Седници на совет

Решение за свикување на четиринаесеттата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-7510/1, 19.09.2018 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам:
Решение за свикување на четиринаесеттата седница на Советот на Општина Струмица

Решение за свикување тринаесетта седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-6813/1 16.08.2018 год. Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Решение за свикување дванаесетата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-5389/1, 05.07.2018 год. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Се одржа единаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Членовите на Советот на општина Струмица денеска ја одржаа единаесеттата седница на која присуствуваше и градоначалникот Коста Јаневски. На седницата беше усвоена предлог одлуката за измена и дополнување на буџетот на општина Струмица за 2018 година. Потребата од овој ребаланс се наметна поради доставените барања од буџетските корисници на буџетот на општина Струмица, пред се на буџетските корисници кои се финансираат со блок-дотации, за нивното непречено работење и со наметнување на некои нови приоритети на граѓаните за кои е неопходно усогласување на донесените буџетски програми, а градоначалникот Јаневски детално ги објасни причините за измена и дополнување на буџетот за оваа година.
На седницата беа усвоени и повеќе предлог програми, извештаи, одлуки и планови од повеќе области.

Решение за свикување единаесеттата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-4451/1, 05.06.2018 год. Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам:

Советот на општина Струмица ја одржа десеттата седница

Вкупно 19 точки од повеќе области беа на дневен ред на денешната десетта седница на Советот на општина Струмица и сите беа едногласно усвоени. Советниците ја усвоија одлуката за измена и дополнување на Статутот на Општината како и одлуките за реализирање заеднички проекти со бугарските општини Ќустендил и Петрич во рамките на Програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија.

Решение за свикување на десеттата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица Бр.08-3345/1  26.04.2018 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение за свикување на деветтата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08- 2736 /1, 05.04.2018 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544